ورود اعضا | عضویت در سایت | کاربر مهمان خوش آمدی

«نظریه محاکات» منتشر شد/ بررسی محاکات در ادبیات و هنر

«نظریه محاکات» منتشر شد/ بررسی محاکات در ادبیات و هنر

1396/4/3
کتاب «نظریه محاکات» نوشته ماتیو پوتولسکی با ترجمه رامین فرهادی توسط انتشارات افراز منتشر و راهی بازار نشر شد. به گزارش روابط عمومی انتشارات افراز و به‌نقل از خبرگزاری مهر، کتاب «نظریه محاکات» نوشته ماتیو پوتولسکی به تازگی با ترجمه رامین فرهادی توسط انتشارات افراز منتشر و راهی بازار نشر شده است.

واژه& محاکات یکی از کهن& ترین اصطلاحات در نظریه ادبی و هنری است و بی& گمان جایگاهش در میان دیگر اصطلاحات، بنیادی و کلیدی است. این واژه، Mimesis در بیشتر موارد، از زبان یونانی به «تقلید»، ترجمه شده و ارتباط میان انگاره& های هنری و واقعیت را چنین توصیف می& کند: هنر، رونوشت یا کپی از امر واقعی است.
محاکات، اشیا و اوضاع، کارهای هنری و کردارها را _ همچون تقلید از فردی دیگر _ توصیف می& کند. در نظریه محاکات، این اصطلاح از مجموعه& ای از خاستگاه& های سردرگم کننده& ای تقلید می کند؛ مانند طبیعت، حقیقت، زیبایی، سبک& ها و اخلاقیات فردی، کردارها، موقعیت& ها، نمونه& ها و عقاید. معناها، دیدگاه& ها و استعاره& هایی که محاکات ترسیم می کند، نشانگر اهمیت ویژه و شگرف این اصطلاح در اندیشه غرب هستند. این نظریه، دغدغه همیشگی و همراه هنرمندان و فیلسوفان زیادی در طول سده& ها بوده است.
محاکات از همان خاستگاه& های اولیه اش در اندیشه یونانی، نگره& های مربوط به بازنمایی هنری را به خواسته& ها و ادعاهای کلی تر و بنیادی تر رفتار انسانی و شیوه& هایی پیوند می& دهد که از طریق آنان می& توانیم دیگران را بشناسیم و با خود آن& ها و محیط پیرامون خودمان نیز ارتباط برقرار کنیم. در پژوهش& های تازه صورت گرفته، مشخص شده که نظریه محاکات در روان شناسی، انسان& شناسی، نظریه آموزش، فمینیسم، مطالعات پسااستعماری، نظریه سیاست و حتی اندیشه زیست شناختی نوداروینی و نظریه هنر و ادبی نیز رخ نشان می& دهد.
کتاب «نظریه محاکات» ۳ بخش اصلی دارد که به ترتیب عبارت اند از: بنیادها، سه نسخه دیگر محاکات، محاکات در نظریه ادبی امروز.
محاکات روان، میل محاکاتی: رنه ژرار، محاکات و هویت، رئالیسم و صمیمیت، انگورهای زوکسیس، بوطیقای ارسطو، تقلید کلامی، تئاتر و نمایش گونگی، آفرینش انگاره، ادبیات و دولت شهر، طبیعت ثانویه و ... از جمله عناوین زیرمجموعه& های بخش& های اصلی این کتاب اند.
در قسمتی از این کتاب می خوانیم:
ما در گفتارهای ادبی در ادبیات قرن نوزدهم، نسخه متفاوتی از تمایز بین نگره& های محاکات افلاتونی و ارسطویی را مشاهده می کنیم. رویارویی زبان با جهان مادی، آشکاری کمتری را نسبت به هنرهای تجسمی دارد. بدین سان، تمایزهای میان دو تفسیر بازتاب دهی و عرف گرای رئالیسم در ادبیات از صورت یگانه& ای برخوردار می& شوند. از همه مهم& تر، این تمایزها، صمیمت و گرمی نویسنده را مورد توجه قرار می دهند. نویسندگان رئالیستی اغلب ادعای خود مبنی بر وفاداری محاکاتی خود را با اعلام صداقت و عینیت در اهداف و قصدهایشان، مستحکم می& کنند تا این که با مطابقت دقیق کارکرد واقعیت چنین کنند.
در این& جا، رئالیسم یک آرمان اخلاقی است. تئودور دریسر، رمان نویس آمریکایی، در این باره می& نویسد: «چکیده و جوهره امر ادبی و نیز اخلاقیات اجتماعی را شاید بتوان در سه واژه کوتاه نمود: حقیقت را گفتن». پیوند هنر با حقیقت گویی، در واقع انگاره هنر افلاتون، یعنی هنر چون آیینه را از نو تعبیر می& کند. نویسندگان رئالیستی به جای این که ادبیات را به دلیل گرایش آن به بازتاب جهان سرزنش کنند، این آیینه را به استعاره& ای از گفتن حقیقت و صداقت آثار هنری& شان بازتعبیر کردند. شاید معروف& ترین نمونه این بازتعبیر، اظهارنظر استاندال، رمان نویس فرانسوی است که در رمان سرخ و سیاه (۱۸۳۰) می& نویسد:...

این کتاب با ۲۸۱ صفحه، شمارگان ۵۰۰ نسخه و قیمت ۲۶۰ هزار ریال منتشر شده است.
لینک خبر:  mehrnews.com/news/4005700