لوگوی افراز بوک

  ورود             ثبت نام
سبد خرید من سبد خرید

نام آیتم تعداد قیمت
مشاهده سبد خرید

 

عنوان ویدئو
کلیپ های مربوط به فیلم سکوت بره ها- پرده اول -نقطه کلیدی چهارم
مدت زمان
6:02
تعداد بازدید
18
توضیحات

کلیپ های مربوط به فیلم سکوت بره ها- پرده اول -نقطه کلیدی چهارم

مصاحبه با اعظم کیان افراز
7:03 دقیقه     تعداد بازدید:185
مصاحبه باآتوسا زرنگارزاده
2:16 دقیقه     تعداد بازدید:126
آخرین انار دنیا
3:14 قیقه     تعداد بازدید:96
چه
3:30 دقیقه     تعداد بازدید:89
از لاله زار تا شانزالیزه
5:42دقیقه     تعداد بازدید:94
عمویم جمشید خان
2:58 دقیقه     تعداد بازدید:104
از این ضمائر
2:02دقیقه     تعداد بازدید:93
دفتر مرثیه
3:07     تعداد بازدید:94
دریچه ها
1:08 دقیقه     تعداد بازدید:111
انگرید برگمن
2:02 دقیقه     تعداد بازدید:103
فک والا
3:14 قیقه     تعداد بازدید:102
گفتمان تئاتر
3:34دقیقه     تعداد بازدید:100
خوابنامه پیکری حزین
2:33 دقیقه     تعداد بازدید:97
خانه پاکیزه
2:33 دقیقه     تعداد بازدید:93
مدآ
3:43 دقیقه     تعداد بازدید:99
مرد در بند
4:00 دقیقه     تعداد بازدید:87
تفنگم شکار هیچ گوزنی در سرش نیست
4:00 دقیقه     تعداد بازدید:84
وراجی روی نیل
4:33 دقیقه     تعداد بازدید:84
تئاتر ایران در گذر زمان
5:20 دقیقه     تعداد بازدید:522
در کم
6:08     تعداد بازدید:134
خواب نامه پیکری حزین
6:42     تعداد بازدید:120
وقتی عروسک ها ساکت اند
4:02 دقیقه     تعداد بازدید:126
فک والا
5:41 دقیقه     تعداد بازدید:425
بلویل
1:09     تعداد بازدید:81
تئاتر ایران در گذر زمان
5:20     تعداد بازدید:86
نمایش یک رویا
1:56     تعداد بازدید:79
مرگ فروغ فرخزاد از زبان پوران فرخزاد
1:01     تعداد بازدید:87
کازوئو ایشیگورو برنده نوبل ادبیات
1:00 دقیقه     تعداد بازدید:76
معرفی بختیار علی و آثارش
1:22 دقیقه     تعداد بازدید:69
گلهای_میخک_و_دو_نمایشنامه_دیگر
3:08     تعداد بازدید:48
علی کوچهری
6:07 دقیقه     تعداد بازدید:270
کلیپ های مربوط به فیلم سکوت بره ها- پرده اول
7:42     تعداد بازدید:22
کلیپ های مربوط به فیلم سکوت بره ها- پرده اول -نقطه کلیدی سوم
4:27     تعداد بازدید:27
کلیپ های مربوط به فیلم سکوت بره ها- پرده اول -نقطه کلیدی چهارم
6:02     تعداد بازدید:18
کلیپ های مربوط به فیلم سکوت بره ها- پرده اول -نقطه کلیدی پنجم
2:00     تعداد بازدید:20
کلیپ های مربوط به فیلم سکوت بره ها- پرده اول -نقطه کلیدی ششم
1:57     تعداد بازدید:18
کلیپ های مربوط به فیلم سکوت بره ها- پرده اول -نقطه کلیدی هفتم
9:01     تعداد بازدید:20
کلیپ های مربوط به فیلم سکوت بره ها- پرده اول -نقطه کلیدی هشتم
3:23     تعداد بازدید:18
کلیپ های مربوط به فیلم سکوت بره ها- پرده اول -نقطه کلیدی نهم
6:10     تعداد بازدید:18
کلیپ های مربوط به فیلم سکوت بره ها- پرده اول -نقطه کلیدی دهم
6:06     تعداد بازدید:16
کلیپ های مربوط به فیلم سکوت بره ها- پرده اول -نقطه کلیدی یازدهم
00:58     تعداد بازدید:20
کلیپ های مربوط به فیلم سکوت بره ها- پرده اول -نقطه کلیدی دوازدهم
1:51     تعداد بازدید:20
کلیپ های مربوط به فیلم سکوت بره ها- پرده دوم -بله اول
2:04     تعداد بازدید:21
کلیپ های مربوط به فیلم سکوت بره ها- پرده دوم -خیر اول
1:17     تعداد بازدید:22
کلیپ های مربوط به فیلم سکوت بره ها- پرده دوم -بله دوم
1:10     تعداد بازدید:19
کلیپ های مربوط به فیلم سکوت بره ها- پرده دوم -بله سوم
1:45     تعداد بازدید:21
کلیپ های مربوط به فیلم سکوت بره ها- پرده دوم -خیر سوم
1:50     تعداد بازدید:20
کلیپ های مربوط به فیلم سکوت بره ها- پرده دوم -بله چهارم
5:53     تعداد بازدید:15
کلیپ های مربوط به فیلم سکوت بره ها- پرده دوم -خیر چهارم
4:45     تعداد بازدید:20
کلیپ های مربوط به فیلم سکوت بره ها- پرده دوم -بله پنجم
4:14     تعداد بازدید:22
کلیپ های مربوط به فیلم سکوت بره ها- پرده دوم -خیر پنجم
1:22     تعداد بازدید:18
کلیپ های مربوط به فیلم سکوت بره ها- پرده دوم -بله ششم
2:35     تعداد بازدید:17
کلیپ های مربوط به فیلم سکوت بره ها- پرده دوم -خیر ششم
1:47     تعداد بازدید:19
کلیپ های مربوط به فیلم سکوت بره ها- پرده دوم -بله هشتم
1:15     تعداد بازدید:19
کلیپ های مربوط به فیلم سکوت بره ها- پرده دوم- خیر هفتم
00:41     تعداد بازدید:19
کلیپ های مربوط به فیلم سکوت بره ها- پرده دوم- بله هشتم
1:34     تعداد بازدید:17
کلیپ های مربوط به فیلم سکوت بره ها- پرده دوم- خیر هشتم
1:53     تعداد بازدید:20
کلیپ های مربوط به فیلم سکوت بره ها- پرده دوم- بله نهم
3:49     تعداد بازدید:17
کلیپ های مربوط به فیلم سکوت بره ها- پرده دوم- بله دهم
2:17     تعداد بازدید:14
کلیپ های مربوط به فیلم سکوت بره ها- پرده دوم- خیر دهم
00:34     تعداد بازدید:18
کلیپ های مربوط به فیلم سکوت بره ها- پرده دوم- بله یازدهم
00:16     تعداد بازدید:18
کلیپ های مربوط به فیلم سکوت بره ها- پرده دوم-خیر یازدهم
01:00     تعداد بازدید:19
کلیپ های مربوط به فیلم سکوت بره ها- پرده دوم- بله دوازدهم
1:32     تعداد بازدید:20
کلیپ های مربوط به فیلم سکوت بره ها- پرده دوم- خیر دوازدهم
00:25     تعداد بازدید:21
کلیپ های مربوط به فیلم سکوت بره ها- پرده دوم- بله سیزدهم
00:33     تعداد بازدید:16
کلیپ های مربوط به فیلم سکوت بره ها- پرده دوم -خیر سیزدهم
00:36     تعداد بازدید:16
کلیپ های مربوط به فیلم سکوت بره ها- پرده دوم-بله چهاردهم
02:27     تعداد بازدید:18
کلیپ های مربوط به فیلم سکوت بره ها- پرده دوم- خیر چهاردهم
02:27     تعداد بازدید:17
کلیپ های مربوط به فیلم اتاق وحشت- نقطه کلیدی اول و دوم پرده اول
02:10     تعداد بازدید:19
کلیپ های مربوط به فیلم اتاق وحشت- نقطه کلیدی دوم و سوم پرده اول
05:47     تعداد بازدید:19
کلیپ های مربوط به فیلم اتاق وحشت- نقطه کلیدیچهارم
06:08     تعداد بازدید:17
کلیپ های مربوط به فیلم اتاق وحشت- نقطه کلیدی پنجم
06:12     تعداد بازدید:16
کلیپ های مربوط به فیلم اتاق وحشت- نقطه کلیدی ششم
04:22     تعداد بازدید:18
24 ساعت شبانه روز و هفت روز هفته پاسخگو هستیم

سایت به تازگی بروزرسانی شده است و ممکن است دچار مشکلاتی شود ، در صورت مشاهده اطلاع دهید ، با تشکر
شماره های تماس 021- :66401585 - 66977166 - 66952853-66489097


پلهای ارتباطی ما و شما عزیزان

نماد اعتماد الکترونیکی

   کتابها

   اخبار